Producenci
Promocje
Cottonmoose Shop - Śpiworek Combi 3w1 - latte
Cottonmoose Shop - Śpiworek Combi 3w1 - latte
279,00 zł 251,10 zł
szt.
Cottonmoose Shop - Śpiworek Combi 3w1 - szary
Cottonmoose Shop - Śpiworek Combi 3w1 - szary
279,00 zł 251,10 zł
szt.
Beloff - Śpiworek z eko skóry Smolisty Uszatek
Beloff - Śpiworek z eko skóry Smolisty Uszatek
379,00 zł 341,10 zł
szt.
Beloff - Śpiworek z eko skóry Zielony Uszatek
Beloff - Śpiworek z eko skóry Zielony Uszatek
379,00 zł 341,10 zł
szt.
Beloff - Śpiworek z eko skóry Popielaty Uszatek
Beloff - Śpiworek z eko skóry Popielaty Uszatek
379,00 zł 341,10 zł
szt.
Beloff - Śpiworek z eko skóry Śliwkowy Uszatek
Beloff - Śpiworek z eko skóry Śliwkowy Uszatek
379,00 zł 341,10 zł
szt.

Akcje Promocyjne

 

KONKURS MIKOŁAJKOWY!

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs mikołajkowy”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu „Konkurs mikołajkowy” (dalej „Konkurs”), w szczególności reguluje warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Krzysztof Jesień, ul. Dębowa 53, 08-400 Sulbiny (dalej „Organizator”).

1.3 Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora w serwisie Facebook pod adresem domenowym https://www.facebook.com/FeeltheBabySklep (dalej „Strona”) oraz w serwisie Instagram pod adresem domenowym https://www.instagram.com/feelthebaby/ (dalej „Strona”).

1.4 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani przeprowadzany przez Facebook i Instagram. Wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie Konkursu ponosi Organizator.

1.5 Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.11.2020 o godzinie 00:00 i trwa do dnia 05.12.2020 do godziny 23:59.

1.6 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 06.12.2020 do godziny 18.00 na Stronie.

1.7 Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polski, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zaakceptują postanowienia Regulaminu dostępnego pod adresem https://feelthebaby.pl/pl/i/Akcje-Promocyjne/17 w sposób wskazany w poście ogłaszającym Konkursu (dalej „Uczestnik”).

2.2 Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują niniejszy regulamin.

2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału: (I) Organizator i osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy o świadczenie usług, a także (II) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy o świadczenie usług, przez podmioty współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu i realizacji Konkursu.

2.4 W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest (I) posiadanie przez Uczestnika urządzenia elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itp.) (II) z aktywnym dostępem do Internetu, które (III) umożliwia korzystanie z serwisu Facebook lub Instagram oraz (IV) aktywnego konta w serwisie Facebook lub Instagram założonego zgodnie z właściwym regulaminem Facebook lub Instagram przez cały czas obowiązywania Konkursu.

  1. ZADANIA KONKURSOWE

3.1. Zadaniem Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki wskazane w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, jest na Facebooku umieszczenie komentarza z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego Feel the Baby ma zostać Twoim Mikołajem?” lub na Instagramie zrobienie i opublikowanie mikołajkowego zdjęcia oznaczając profil @feelthebaby.

3.2. Każdy z Uczestników ma prawo do jednorazowego udziału w Konkursie.

  1. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

4.1 Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z 3 osób, która dokona przeglądu przesłanych przez Uczestników materiałów i wybierze jedną kreatywną odpowiedź na pytanie Konkursowe i jedno zdjęcie Konkursowe. Uczestnik, który będzie jej autorem, otrzyma nagrodę.

4.2. Nagrodzone zostaną 2 prace: na Facebooku najciekawsza odpowiedź na pytanie otrzyma bon podarunkowy o wartości 100 brutto, na Instagramie za zrobienie i opublikowanie najciekawszego zdjęcia otrzyma Pamiętnik LuxNote „Nasze Święta” o wartości 89 brutto. Dla wszystkich uczestników Konkursu – rabat w wysokości 10% do sklepu internetowego „Feel the Baby”.

4.2.1 Uczestnikowi, który otrzyma nagrodę w Konkursie, nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce ani przekazania jej osobom trzecim.

4.3. Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w pkt. 1.6 Regulaminu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez wiadomość w serwisie Facebook lub Instagram.

4.4. Warunkiem przekazania nagrody jest wskazanie adresu korespondencyjnego, na który zostanie wysłana nagroda poprzez usługi kurierskie firmy InPost w ciągu 30 dni od ogłoszenia zwycięzców.

4.5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie przyznania wszystkich nagród w Konkursie, w przypadku, gdy nie będzie w stanie wyłonić zwycięskich komentarzy spośród zgłoszeń.

  1. MATERIAŁY I PRAWA DO NICH

5.1 Materiały przesłane przez Uczestników muszą spełniać łącznie następujące minimalne warunki:

5.1.1 wszystkie osoby, których wizerunek utrwalono na zdjęciach lub filmikach, zezwoliły Uczestnikowi na jego rozpowszechnienie, przy czym w odniesieniu do nieletnich zezwolenia takiego udzielili ich opiekunowie prawni. W każdym wypadku zezwolenie to obejmuje także upoważnienie do udzielenia dalszego zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku Organizatorowi w celach marketingowo-promocyjnych w serwisie Facebook i Instagram;

5.1.2 nie zawierają treści niezgodnych z prawem oraz regulaminem Facebook i Instagram;

5.1.3 nie zawierają treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne ani dyskryminujące na jakimkolwiek tle;

5.1.4 nie zawierają treści nawołujących do nienawiści lub przemocy;

5.1.5 nie naruszają dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności godności, czci, dobrego imienia, wizerunku oraz autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.

  1. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

6.1 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, Krzysztof Jesień, ul. Dębowa 53, 08-400 Sulbiny.

6.2 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania i przekazania nagrody, utrzymywania materiałów w serwisie Facebook i Instagram oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu.

6.3 W celu wskazanym wyżej mogą być przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z przesłaniem Materiałów.

6.4 Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu Konkursu.

6.5 We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności Uczestników, Organizator prosi o kontakt w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, na stronie Organizatora tj. https://www.facebook.com/FeeltheBabySklep lub portalu Instagram, na stronie Organizatora tj. https://www.instagram.com/feelthebaby/ . Uczestnik, którego prawo do prywatności zostało naruszone przez Organizatora, może w każdym czasie złożyć skargę do organu ochrony danych.

  1. REKLAMACJE

7.1 Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook, na stronie Organizatora tj. https://www.facebook.com/FeeltheBabySklep lub na portalu Instagram, na stronie Organizatora tj. https://www.instagram.com/feelthebaby/ .

7.2 Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w ciągu 7 dni (siedmiu) dni od zajścia okoliczności będących podstawą do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski, powód złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz treść żądania Uczestnika Konkursu.

7.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator wyśle odpowiedź na reklamację w formie, w jakiej reklamacja została złożona, odpowiednio na podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie https://feelthebaby.pl/pl/i/Akcje-Promocyjne/17 .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl